Paul Boddie's Free Software-related blog

Paul's activities and perspectives around Free Software

Når man fokuserer på merkevarer og ikke standarder

Det var interessant å lese et leserbrev i Uniforum med tittelen “Digitale samarbeidsverktøy i undervisning“: noe som trykker alle de riktige knappene i dagens akademiske landskap med et økende fokus på nettbasert opplæring, bredere tilgang til kurs, og mange andre ting som kanskje motiveres mer av “prestisje” og “å kapre kunder” enn å øke generell tilgjengelighet til en institusjons kunnskap og ekspertise. Brevforfatterne beskriver utbredt bruk av videokonferanseløsninger og skryter på en proprietær løsning som de tilsynelatende liker ganske godt, og henviser til universitetets anbefalinger for tekniske løsninger. Etter at man graver litt til å finne disse anbefalingene ser man ganske fort at de dreier seg om tre proprietære (eller delvis proprietære) systemer: Adobe Connect, Skype, og spesialiserte videokonferanseutstyr som finnes i noen møterom.

Det er i all sannsynlighet en konsekvens av forbrukersamfunnet vi lever i: at man tenker produkter og merkevarer og ikke standarder, og at etter man oppdager et spennende produkt vil man gjerne øke oppmerksomheten på produktet blant alle som har liknende behov. Men når man blir produkt- og merkevarefokusert kan man fort miste blikket over det egentlige problemet og den egentlige løsningen. At så mange fortsetter å insistere på Ibux når de kunne kjøpe generiske medikamenter for en brøkdel av merkevarens pris er bare et eksempel på at folk ikke lenger er vant til å vurdere de virkelige forholdene og vil heller ty til merkevarer for en enkel og rask løsning de ikke trenger å tenke så mye på.

Man bør kanskje ikke legge så veldig mye skyld på vanlige databrukere når de begår slike feil, spesielt når store deler av det offentlige her i landet fokuserer på proprietære produkter som, hvis de utnytter genuine standarder i det hele tatt, pleier å blande dem med proprietære teknologier for å styre kunden mot en forpliktelse overfor noen få leverandører i en nesten ubegrenset tid fremover. Men det er litt skuffende at “grønne” representanter ikke vurderer bærekraftige teknologiske løsninger – de som gjøres tilgjengelig som fri programvare og som bruker dokumenterte og åpne standarder – når det ville forventes at slike representanter foreslår bærekraftige løsninger i andre områder.