FSFE Nederland in 2014

Nu 2015 in volle gang is, is hier een terugblik op wat er in Nederland gebeurd is in 2014; en een vooruitblik op wat er gaat komen in 2015.

fellows

Veranderingen in 2014

Regelmatige bijeenkomsten

Doordat er een aantal fellows in (de buurt van) Nijmegen wonen, hebben we nu regelmatige bijeenkomsten bij Linux Nijmegen.

Nederlands Team

We hebben nu een Nederlands Team! Bestaande uit André, Jeroen, Kevin, Maurice, Nico, Roel, Willem, en mijzelf. We zijn te bereiken via netherlands@fsfeurope.org.

Nederlandse vertalingen

Dankzij André & Nico gaat het hard met de Nederlandse vertalingen en het proeflezen. Bedankt!

Privacy Café

Ik ben nu “stamgast” bij het Privacy Café van Bits of Freedom (waar ik bezoekers ook probeer te vertellen over het belang van Vrije Software en FSFE folders uitdeel).


Events in 2014

CryptoParty

We begonnen het jaar met een CryptoParty bij Linux Nijmegen op 14 januari.

Düsseldorf

Maurice en ik waren in 2014 een aantal keer op bezoek bij onze naburige fellowshipgroep in Düsseldorf.

FOSDEM

Er was een Benelux Fellowshipmeeting bij FOSDEM 2014.

EPFSUG

Ik was bij EPFSUG‘s “Trust your friends” event in het Europees Parlement, met onder andere de officiële lancering van DebianParl.

Free Software Pact

We hebben Nederlandse kandidaten in de Europese verkiezingen gevraagd het Free Software Pact te ondertekenen; een aantal deden dat en sommigen zijn zelfs gekozen!

Het belang van Vrije Software

I schreef over Het belang van Vrije Software.

Privacy Café Utrecht

Ik hield een lightning talk over het belang van Vrije Software bij een Privacy Café in Utrecht.

Fellowshipmeeting in Utrecht

Er was een Nederlandse Fellowshipmeeting in Utrecht op 24 mei bij de tweemaandelijkse bijeenkomst van de NLLGG.

Germanophone Team Meeting

Maurice en ik waren bij FSFE’s Germanophone Team Meeting 2014. I hield een workshop over Privacy en Vrije Software.

T-DOSE

Maurice, Kevin en ik spraken op T-DOSE. We waren er met heel wat fellows, en natuurlijk met de FSFE stand.

OpenRheinRuhr

André, Maurice, Willem en ik bezochten onze buren bij OpenRheinRuhr. Ik heb zelfs nog wat T-shirts verkocht bij de FSFE stand.

Fondsenwerving

We zijn begonnen contact op te nemen met Nederlandse bedrijven en organisaties om geld op te halen voor het werk van de FSFE in 2015.

31C3

Maurice en ik waren op het 31ste Chaos Communication Congress en bezochten ook de FSFE assembly.


2015

Privacy Café Nijmegen

I heb het eerste Privacy Café in Nijmegen georganiseerd.

Fellowshipverkiezing

Nicolas Dietrich, Max Mehl en ik zijn kandidaten in de Fellowshipverkiezing 2015.

FOSDEM

Tot ziens op FOSDEM 2015! Ik zal vermoedelijk regelmatig achter of bij de FSFE stand te vinden zijn. Er komt ook weer een Benelux Fellowshipmeeting.

… en meer

We hebben de ambitie om nog meer te doen in 2015 (nu we een groter Nederlands Team hebben) en we zijn nog op zoek naar ideeën (en we kunnen jouw hulp gebruiken).

Als je ideeën of suggesties hebt voor ons werk in 2015, ons een vraag wil stellen, of als je gewoon hallo wilt zeggen, kun je contact met ons opnemen via netherlands@fsfeurope.org of via de (publieke) Benelux mailing list (waar ook discussies en aankondigen te vinden zijn).


Dat was het voor nu. Ik ben enthousiast om nog meer te doen in 2015. Bedankt allemaal!

– Felix

FSFE Netherlands in 2014

Now that 2015 is in full swing, here’s a look back at what happened in the Netherlands in 2014; and a peek forward at what’s to come in 2015.

fellows

Changes in 2014

Regular Meetings

With several fellows living in or around Nijmegen, we now have regular meetings at Linux Nijmegen.

Dutch Team

We now have a Dutch Team! Consisting of André, Jeroen, Kevin, Maurice, Nico, Roel, Willem, and myself. Contact us at netherlands@fsfeurope.org.

Dutch Translations

André & Nico are doing a wonderful job translating & proofreading. Thank you!

Privacy Café

I became a regular volunteer at Bits of Freedom‘s Privacy Café (where I also try to tell visitors about the importance of Free Software and hand out FSFE leaflets).


Events in 2014

CryptoParty

We started the year with a CryptoParty at Linux Nijmegen on 14 January.

Düsseldorf

Maurice and I visited our neighbouring fellowship group in Düsseldorf several times in 2014.

FOSDEM

We had a Benelux Fellowshipmeeting at FOSDEM 2014.

EPFSUG

I attended EPFSUG‘s “Trust your friends” event at the European Parliament, which featured the official launch of DebianParl.

Free Software Pact

We asked Dutch candidates in the European elections to sign the Free Software Pact; several did and some of them were elected!

The Importance of Free Software

I wrote about The Importance of Free Software.

Privacy Café Utrecht

I held a lightning talk about the importance of Free Software at a Privacy Café in Utrecht.

Fellowshipmeeting in Utrecht

We had a Dutch Fellowshipmeeting in Utrecht on 24 May at the Dutch Linux Users Group (NLLGG)‘s bimonthly meeting.

Germanophone Team Meeting

Maurice and I attended FSFE’s Germanophone Team Meeting 2014. I led a workshop on Privacy and Free Software.

T-DOSE

Maurice, Kevin and I spoke at T-DOSE. A lot of Dutch fellows were there, and of course we brought the FSFE booth.

OpenRheinRuhr

André, Maurice, Willem and I visited our neighbours at OpenRheinRuhr. I even sold a few T-shirts at the FSFE booth.

Fundraising

We’ve started contacting Dutch companies and organisations to raise funds for FSFE’s work in 2015.

31C3

Maurice and I attended the 31st Chaos Communication Congress and also visited FSFE’s assembly.


2015

Privacy Café Nijmegen

I organised the first Privacy Café in Nijmegen.

Fellowship Election

Nicolas Dietrich, Max Mehl and I are candidates in the Fellowship Election 2015.

FOSDEM

See you at FOSDEM 2015! I’ll probably spend a fair amount of time behind or near the FSFE booth. There will also be another Benelux Fellowshipmeeting.

… and more

We’re ambitious to do even more in 2015 (now that we have a bigger Dutch Team) and we’re still looking for ideas (and we can use your help).

If you have ideas or suggestions for our work in 2015, want to ask a question, or if you just want to say hi, feel free to contact us at netherlands@fsfeurope.org or via the (public) Benelux mailing list (which also features discussions and announcements).


That’s it for now. I’m excited to do even more in 2015. Thanks everyone!

– Felix