Archive for the ‘Slovak’ Category

Krásny článok o nutnosti otvorených štadardov

Monday, December 5th, 2011

Chcem upozorniť na tento pekný článok o tom, prečo je používanie otvorených štandardou nevyhnutnosťou.

Rešpektovanie GPL & nekalá súťaž

Friday, November 11th, 2011

FSFE práve spolupracuje na veľmi zaujímavom nemeckom prípade AVM v. Cybits. Spor prebieha tu v Berlíne a trošku mám možnosť k nemu pričuchnúť. Pre detaily prípadu zájdite prosím tu. O čom chcem ale písať. Pred dvoma dňami prvostupňový súd vydal svoje rozhodnutie vo veci samej. Čo do autorskoprávneho deliktu prípad zmietol zo stola, no žalobcovi priznal negatórne nároky z nekalosúťažného deliktu. Hoci písomné vyhotovenie rozsudku ešte nemáme k dispozicií je do istej miery jasné o čo ide.

Cybits ako nadobúdateľ licencie síce rešpektuje GPL licenciu, ktorá je základom sporu, no svojím konaním pri autorskoprávne dovolenej modifikácií počítačového programu spôsobil náklady navyše pre AVM. To totiž vďaka chybám, ktoré pri modifikácií vznikli muselo vynaložiť väčšie náklady na zákaznícku podporu svojho produktu, ktorý bol takto softvérom Cybits modifikovaný. Taktiež mohlo utrpieť meno samotnej spoločnosti AVM, keďže zákazníci chyby routru skôr asociujú s výrobcom routrov ako so softvérom od Cybits, ktorý firmware na routroch modifikoval. Samozrejme to sú moje dohady, prečo súd povolil distribúciu a modifikáciu programu v súlade s GPL len za podmienky, že to potom nespôsobí technické problémy.

Inými slovami. Odkaz tohto súdneho sporu, ktorý sa pravdepodobne ocitne na odvolacom súde je, že ak staviate na práci iných na základe GPL licencií myslite aj na to, že neférové prenesenie nadbytočných nákladov vzniknutých z vášho konania sa vám môže vypomstiť. Riešenie je preto jediné – buďte férový a hrajte férovo.