Kasutajapoolne identiteedihaldus kui demokraatia nurgakivi

 

Essee on avaldatud ka 2013-05-03 Sirbis kui “Kasutaja määratud identiteet on demokraatia osa“.

Infoühiskonnas on küsimus anonüümsusest oluliselt avaram kui Meelis Atoneni katse[1] võrdsustada anonüümne (tegelikkuses küll pseudonüümne) kommenteerimine halvustamisega või kui seda on isegi küsimus ano-/pseudonüümsuse kui nähtuse tervitatavusest kommentaariumides. Küsida tuleks, kas inimene peaks […]

Müüt eesti kultuurist ehk Eesti kultuur on enesemääratlus eestlastena (et)

Eesti keele eksam 2012… Minu arutlus eesti kultuuri tuleviku teemal. Esimene pealkiri on uus ja mõnd kohta pisut muudetud.

Millest koosneb eesti kultuur? Rahvusromantiku meeles on olulised komponendid ajalooline rahvas, keel, kannatus, heroilised lahingud. Realisti arvates koosneb eesti kultuur arusaamast, et meil on oma kultuur. Mis seda “palju kannatanud rahva” kultuuri ees ootab?

[…]

Ainuõigele meetodile ja tulemustele pretendeeriv teadus on ideoloogia ning tuleb seega lahutada riigist, muu hulgas ka haridusest (Paul Feyerabend, Against Method) (et)

Tegu on filosoofiaolümpiaadi eelvooru esseega.

Feyerabendi tsitaat sisaldab endas kaht väidet: 1) teadus on ideoloogia; 2) ideoloogiad tuleb lahutada riigist. Esimene väide on küll tõene, ent kas sel on ka mingeid traagilisi tagajärgi? Ilmselt mitte. Teine väide on sügav usu küsimus, kuid igasuguse ideoloogia lahutamine riigist viib riigi hukuni.

Teadus on ideoloogia

[…]

Milleks rituaalid: usundimaailmas, ilmalikus elus, loomariigis? (et)

2012. aasta usundiõpetuse olümpiaadi eelvooru essee.

Mis on rituaal? Vahend oma tubliduse, tugevuse ja tarkuse väljendamiseks? Vahend ühiskondliku turvatunde loomiseks? Vahend massipsühhoosi rakendamiseks? Jah, jah ja jah, ent ka ei, ei ja ei – rituaal on elu mõtestaja, asjade olemuse determineerija mitteinkvisitoorse rahva jaoks.

Rituaal kui enesereklaam esineb prominentselt looduses, antiikkultuuris, jaapani […]

Mis on korruptsioonis halba, kui asjad kiiremini liikuma hakkavad? (et)

See essee sai originaalis kirjutatud 24. jaanuaril 2012 ning esitatud MTÜ Korruptsioonivaba Eesti esseekonkurssile, kus see tunnistati teise koha vääriliseks.

Mõistmaks probleeme mentaliteediga, et korruptsioon on kannatajata kuritegu, et selles pole midagi halba, tuleb mõelda sellele, miks meil üldse on riik. Teadupärast suudavad rikkad endale lubada päris palju: olenevalt rikkusastmest saavad nad endale […]

Indictment: Prologue or The Shackles of the People, by the People, for the People, Shall Perish from the Earth

> I will close my ears, I don’t need to hear, > what I am and what I’m not. > They’re not competent to say such things, > ’cause they don’t know me after all, > but in the end I’m still ahead, > I get to do just what I like. > The thought […]

Kinnisus, suletus ei sobi avalikku sektorisse (et)

Järgnev tekst on kunagise koolikirjandi redigeering. Vabaduse eeliseid tuleb nimelt tutvustada ka koolis. Pidevalt. Ning kui kellelgi läheb selleks inspiratsiooni vaja, siis käesoleva teksti litsentsiks on teatavasti CC-BY-SA 3.0.

Euroopat peetakse üldiselt demokraatlikuks piirkonnaks. Kui kodanikuühiskonna poolel võib selle hinnanguga veel rahule jääda, siis valitsemise puhul tekib minul küll küsimus, kas ja kui demokraatlik see […]

Kodanikuks olemine kohustab (et)

Järgnev tekst on ühiskonnaõpetuse tunnis kirjutatud arutlus, mis pärineb septembri lõpust. Mõned originaalis esinenud kirjavead on ära parandatud.

Eesti Vabariigi põhiseadus sätestab: “Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust.” (§54) Kuid kas kodanikul on ka moraalne kohus seadust täita? Järgnevalt analüüsimegi seda Eesti ja maailma näidetel.

Esiteks pean vajalikuks käsitleda […]

The Web Trap

Philosophy is a battle against the bewitchment of our intelligence by means of language. (Ludwig Wittgenstein)

The issue of code distributed via the World Wide Web for client side execution by the browser has been briefly considered in the Free Software context by Richard Stallman. However, his analysis has been largely limited to JavaScript and […]