A Short Excursion into the Estonian Language and its Corpus Planning as it relates to Free Software

Introduction

The written form of Estonian language is standardised to a large extent, and while standardising a language – a living, developing phenomenon – is mostly nonsense, especially if the existence of standard rules becomes an excuse for schools to treat perfectly understandable and logically constructed sentences as deficient, it is desirable to have […]

Ühendatud Piletid ASi arusaam turvalistest autentikaatoritest

Kunagi oli Elveril idee teha Vabakanali “Infopoliitika” saate jaoks episood, mis koosneks eri aktivistide kirjeldustest neil tol hetkel käsil olevate projektide kohta. Kahjuks polnud huvi kaastöö vastu eriti suur, mis tähendab, et praegu pole näha, et taoline episood lähitulevikus tuleks. Seega otsustasin enda välja pakutud lõiku jagada siin, oma ajaveebis. Faile majutan Dropboxi keskkonnas, viited: […]

Kasutajapoolne identiteedihaldus kui demokraatia nurgakivi

 

Essee on avaldatud ka 2013-05-03 Sirbis kui “Kasutaja määratud identiteet on demokraatia osa“.

Infoühiskonnas on küsimus anonüümsusest oluliselt avaram kui Meelis Atoneni katse[1] võrdsustada anonüümne (tegelikkuses küll pseudonüümne) kommenteerimine halvustamisega või kui seda on isegi küsimus ano-/pseudonüümsuse kui nähtuse tervitatavusest kommentaariumides. Küsida tuleks, kas inimene peaks […]

Vox populi tasalülitada?! (et)

Mõeldes kohtupraktikas ja poliitikas toimuvale, jääb vägisi mulje, et kellelgi on soov rahva hääl kuuldamatuks muuta ning rahvapärasus avalikust elust ära kaotada. Rahva häält tõrjutakse nii au ja hea nime kaitse kui ka poliitkorrektsuse või -viisakuse egiidi all, ent seda tehes unustatakse ära, et demokraatlikus riigis peab olema kõrgeima võimu kandja rahvas.

Ühiskondliku […]

LinuxTag Akademy 2012

Recently I had a chance to visit Berlin – LinuxTag and FSFE’s GPL compliance workshop took place there –, and thus I was able to meet, and I met, a lot of great people associated with Free Software. My stay in Berlin was wonderful (especially c-base and the night we had there), and I […]

Haridussüsteemist politseiriiki? (et)

Toimetatud versioon sellest kirjutisest avaldati ka Õpetajate Lehes. Siin on originaal (kui mälu ei peta), kus sõna “spetsiifiline” on asendatud sõnaga “konkreetne”, et vähendada lokkavat ameerikalikku keelekasutust.

Aegade algusest peale on mõistetud, et mingi vanuseni tuleb noori ühiskonnaliikmeid õpetada, kasvatada ja kontrollida rohkem kui vanu. See on täiesti normaalne: noor ühiskonnaliige teab esialgu […]

Müüt eesti kultuurist ehk Eesti kultuur on enesemääratlus eestlastena (et)

Eesti keele eksam 2012… Minu arutlus eesti kultuuri tuleviku teemal. Esimene pealkiri on uus ja mõnd kohta pisut muudetud.

Millest koosneb eesti kultuur? Rahvusromantiku meeles on olulised komponendid ajalooline rahvas, keel, kannatus, heroilised lahingud. Realisti arvates koosneb eesti kultuur arusaamast, et meil on oma kultuur. Mis seda “palju kannatanud rahva” kultuuri ees ootab?

[…]

Estonian political landscape 1: Lauri Luik from Estonian Reform Party answers our questions

In the end of December all Estonian political parties represented in the Estonian parliament were sent requests to answer a few questions about Free Software, proprietary software advertising on the websites of public institutions, open standards, software patents, and copyright. Estonian Reform Party (Eesti Reformierakond) was the first to respond. They replied that the party […]

Eesti poliitmaastik 1: vastab Lauri Luik Reformierakonnast (et)

Detsembri lõpus sai Eesti parlamendierakondadele saadetud palve kommenteerida nende seisukohti küsimustes, mis puudutavad vaba tarkvara, kinnise tarkvara reklaami avaõiguslike asutuste veebilehtedel, avatud standardeid, tarkvarapatente ning autorikaitset. Esimesena vastas palvele Eesti Reformierakond, kes andis meile teada, et nende erakonnal nendes küsimustes veel ametlikke seisukohti pole, ent edastas meile oma Riigikogu fraktsiooni liikme Lauri Luige isiklikud seisukohad. […]