Milleks rituaalid: usundimaailmas, ilmalikus elus, loomariigis? (et)

2012. aasta usundiõpetuse olümpiaadi eelvooru essee.

Mis on rituaal? Vahend oma tubliduse, tugevuse ja tarkuse väljendamiseks? Vahend ühiskondliku turvatunde loomiseks? Vahend massipsühhoosi rakendamiseks? Jah, jah ja jah, ent ka ei, ei ja ei – rituaal on elu mõtestaja, asjade olemuse determineerija mitteinkvisitoorse rahva jaoks.

Rituaal kui enesereklaam esineb prominentselt looduses, antiikkultuuris, jaapani [...]

Eesti Vabariigi põhiseaduse 40. paragrahvi teise lõike teise lause ameerikalik interpretatsioon ehk Kiriklik tegevus ja kool ei sobi kokku (et)

Riigikirikut ei ole. (Eesti Vabariigi põhiseadus) Kongress ei võta vastu ühtegi seadust, mis tunnustaks religiooni kehtestamist. (Ameerika Ühendriikide esimene konstitutsiooniparandus) Ilusad laused: lihtsad ja selged. Teoorias täiesti piisavad, et tagada riigi ja kiriku lahusus. Ent kas hetkel on riik ja kirik selgelt lahus?

Eestis ja Euroopas üldiselt on levinud arusaam, mille kohaselt on riigi ja [...]