Milleks rituaalid: usundimaailmas, ilmalikus elus, loomariigis? (et)

2012. aasta usundiõpetuse olümpiaadi eelvooru essee.

Mis on rituaal? Vahend oma tubliduse, tugevuse ja tarkuse väljendamiseks? Vahend ühiskondliku turvatunde loomiseks? Vahend massipsühhoosi rakendamiseks? Jah, jah ja jah, ent ka ei, ei ja ei – rituaal on elu mõtestaja, asjade olemuse determineerija mitteinkvisitoorse rahva jaoks.

Rituaal kui enesereklaam esineb prominentselt looduses, antiikkultuuris, jaapani [...]