Kinnisus, suletus ei sobi avalikku sektorisse (et)

Järgnev tekst on kunagise koolikirjandi redigeering. Vabaduse eeliseid tuleb nimelt tutvustada ka koolis. Pidevalt. Ning kui kellelgi läheb selleks inspiratsiooni vaja, siis käesoleva teksti litsentsiks on teatavasti CC-BY-SA 3.0.

Euroopat peetakse üldiselt demokraatlikuks piirkonnaks. Kui kodanikuühiskonna poolel võib selle hinnanguga veel rahule jääda, siis valitsemise puhul tekib minul küll küsimus, kas ja kui demokraatlik see Euroopa valitsemine ikkagi on. Valitsemine peaks välistama ebaõiglase riigiabi (unfair state aid), kodanike tõrjumise, vabaduste alusetu piiramise, monopolide loomise ja toetamise ning palju muud. Kuidas need lood meil siin Euroopas siis on?

Ebaõiglane riigiabi on tavapärane: avaõiguslike asutuste veebilehtedel reklaamitakse süüdimatult ja täiesti tasuta kinnist tarkvara — vahel lausa valetades ainuvõimaliku variandina — ning kasvatatakse rahvusvahelistele tarkvaraettevõtetele kliente. Näiteks minu kooli koduleheküljel jäetakse mulje, et PDF-failide lugemiseks tuleks kasutada kinnist Acrobat Readerit, ning arvutiklassides on suurepärane võimalus omandada pädevus Microsofti kliendiks hakata: selmet anda oskused nii graafiliste kui ka käsurealiideste üldiseks kasutamiseks, õpetatakse informaatikatundides MS Office’it kui kontoritarkvara püha lehma. Kui õpilane soovib uurida, kuidas MS Office töötab, siis pole tal võimalik seda teha – litsents ei luba ning lähtekoodi pole. Õpilane kinnise tarkvara kasutamisest ei võida, võidab vaid tarkvaratootja. Avaõiguslikes asutustes tuleks kasutada rahva — mitte monopolistide — olukorda edendavat tarkvara.

Paljud riigiasutused kasutavad avalikkusega suheldes kinniseid formaate (Office’i dokumendid, Adobe Flash), mis tähendab, et nendega suhtlev kodanik sunnitakse kasutama kinnist tarkvara. Vabadust väärtustav kodanik keeldub kinnist tarkvara kasutamast ning tõrjutakse seeläbi kõrvale. Vabadust vähem väärtustav kodanik pannakse riigi poolt valitud tarkvaratootjat nuumama või seadust rikkuma. Taas kord on tekkinud ühe tootja eelistamise probleem. Lahenduseks on kasutada avatud standardeid ja formaate, mis võimaldavad kõigil soovijatel luua tarkvara vastava formaadi kasutamiseks. Näiteks võiks MS Office’i formaatide asemel kasutada standardiseeritud PDFi või ODTd ning veebilahenduste loomisel Flashi asemel W3C HTML ja SVG standardeid.

Autorikaitseseadused lubavad tavaliselt mingitel juhtudel ja eesmärkidel (näiteks parodiseerimine, varukoopiad) autoriõigustega kaitstud teost siiski kopeerida. Digitaalsete piirangute haldust (DRM) toetav kinnine tarkvara sellest ei hooli ning võtab kasutajalt talle seadusega garanteeritud õigused. Riigipoolne kinnise tarkvara toetamine on seetõttu ebaeetiline — riik peab kodanikele garanteeritud õigusi kaitsma, mitte neid maksumaksja raha eest usurpeerima.

Kasutajate õigusi ohustatakse veel teiselgi rindel: tavaliselt toetab riik suurimat turuosalist, sest nii on võimalik säästa koolitustelt ning paljud kodanikud ei pea enam tarkvara juurde soetama. Auväärt põhjendused, kas pole? Mõeldes tarkvarale, mis tavaliselt nii välja valitakse, on võimalik näha miinuseid. Microsofti (tooted Office, Windows, Windows Media Player, Internet Explorer jne) konkurentsi pärssiva tegevuse ajalugu on kurikuulus; alles sundis Euroopa Komisjon neid Windowsi kasutajatele teatama, et Internet Explorer ei olegi ainus veebilehitseja maailmas. Turuliider on motiveeritud konkurentsi pärssima, selmet kasutajatele kvaliteetset tarkvara pakkuda. Vaba tarkvaraga seda probleemi pole: alati leidub keegi, kes on vajadusel valmis ise olemasolevat tarkvara arendama, ning vaba tarkvara puhul on tal selleks ka võimalus. Kui riik soovib tarkvara toetada, siis peaks ta toetama väiksemaid turuosalisi ning vaba tarkvara.

Kui Euroopa soovib olla demokraatlik, siis peavad riigid ning Liidu asutused kaitsma demokraatlikke väärtusi, oma kodanikke ning nende õigusi. Seda on võimalik teha vaid kasutades ning propageerides vaba tarkvara ja avatud standardeid. Täiesti välistatud peaks olema kinnise turuliidri toetamine.

Comments are closed.