Eesti kultuurist

“Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, […] mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade – võttis Eesti rahvas 1938. aastal jõustunud põhiseaduse § 1 alusel 1992. aasta 28. juuni rahvahääletusel vastu järgmise põhiseaduse.” (Põhiseaduse preambul)

‘Kultuur. Eesti kultuur. Tuleb säilitada. Selge, hakkame tegutsema!’ – ‘Oota! Ma ütlen [...]

Kaitsekutse Kuvalda kaaprite vastu

Pisikene Kuvalda

Piraatide une- ja rummihägused silmad on kiikreisse kiigates märganud, et meie kultuurimeredel askeldavad võõrad sissetungijad. Sissetungijaid kiiganud piraatide andmetel on sissetungijate lipulaevaks Kuvalda, mille tüüri juures täheldati metskapten Igavpaska.

Metskapten Igavpask on nii sülemitarkuse kui ka unistavate papagoide andmetel kaaperkirjaga varustatud kultuurivastane jõmm. Sülemitarkus sedastab, et metskapten [...]

Ühendatud Piletid ASi arusaam turvalistest autentikaatoritest

Kunagi oli Elveril idee teha Vabakanali “Infopoliitika” saate jaoks episood, mis koosneks eri aktivistide kirjeldustest neil tol hetkel käsil olevate projektide kohta. Kahjuks polnud huvi kaastöö vastu eriti suur, mis tähendab, et praegu pole näha, et taoline episood lähitulevikus tuleks. Seega otsustasin enda välja pakutud lõiku jagada siin, oma ajaveebis. Faile majutan Dropboxi keskkonnas, viited: [...]

Kasutajapoolne identiteedihaldus kui demokraatia nurgakivi

 

Essee on avaldatud ka 2013-05-03 Sirbis kui “Kasutaja määratud identiteet on demokraatia osa“.

Infoühiskonnas on küsimus anonüümsusest oluliselt avaram kui Meelis Atoneni katse[1] võrdsustada anonüümne (tegelikkuses küll pseudonüümne) kommenteerimine halvustamisega või kui seda on isegi küsimus ano-/pseudonüümsuse kui nähtuse tervitatavusest kommentaariumides. Küsida tuleks, kas inimene peaks [...]

Koolitunnid Facebooki? Ei (et)

Kirjutis on avaldatud ka 9. novembri Õpetajate Lehes.

26. oktoobri Õpetajate Lehes kirjutab Rein Sikk (“Kõik õpetajad, Facebooki!”), mis kasu võib endaga kaasa tuua koolipersonali Facebooki kolimine. Samas kirjeldab ta ka, kuidas ta ise osaliselt Facebooki vahendusel meediaõpetuse kursust läbi viis. On küll tore lugeda, mis kasu võib Interneti ja modernsete suhtluskeskkondade kasutamine [...]

Piraatlus: kultuuri demokratiseerumine (et)

Kirjutis on avaldatud toimetatud kujul ka Õhtulehes.

Kirjutan: “Piraatlus,” ent mida mõtleb lugeja? Viimasele filmile, mille magnet-viite ta veebilehelt ThePirateBay leidis ning filmi enda teiste tavalistest inimestest Interneti-kasutajate arvutitest alla laadis? Autorile, kes meelelahutustööstuse retoorika kohaselt tasustamata jääb? Autoriõigusele kui asjaõigusele, milleta kultuur sureks? Autoriõigusele kui liberaalsesse turumajandusse sobimatule monopolile ning artistide, kelle [...]

Vox populi tasalülitada?! (et)

Mõeldes kohtupraktikas ja poliitikas toimuvale, jääb vägisi mulje, et kellelgi on soov rahva hääl kuuldamatuks muuta ning rahvapärasus avalikust elust ära kaotada. Rahva häält tõrjutakse nii au ja hea nime kaitse kui ka poliitkorrektsuse või -viisakuse egiidi all, ent seda tehes unustatakse ära, et demokraatlikus riigis peab olema kõrgeima võimu kandja rahvas.

Ühiskondliku [...]

Autorsus ja autoriõigus koolides (et)

Kirjutis on avaldatud ka Eesti Päevalehe veebiväljaandes.

Kolmapäevases EPL-is oli võimalik lugeda arvamustoimetaja Riin Aljase kogemusi autorsus- ja privaatsusküsimustest koolides. Aljas keskendus oma kirjutises isikuandmete kaitse seadusele, mina käsitlen autoriõiguse seadust (AutÕS) ning toon tõendeid, et täna pole olukord sugugi parem kui aastal 2007.

Alustagem põhilisest: 1) kirjandus-, kunsti- ja teadusteostele tekib [...]

12 aastat, ent meeleavaldust ikka organiseerida ei oska…? (et)

Täna lõppeb mul kaksteist aastat kooli. Sellest viimase aasta olen olnud jõudu mööda aktiivne Interneti-vabaduse ja vaba tarkvara eest võitlevates kodanikuühendustes, millest ühel on soov kasvada erakonnaks. Enamiku sellest ajast olen lihtsalt tundnud kooli suhtes ükskõiksust, kuid viimasel ajal tundub mulle, et PGSi esimestes paragrahvides leiduv pläma õpilase kujundamisest isiksuseks, kes suudab end teostada [...]

Miks nõuda ACTA tagasilükkamist? (et)

Toimetatud versioon on avaldatud ka Eesti Päevalehe veebiväljaandes.

Sellel laupäeval (9.6) on taaskord oodatud kõik inimesed nii Eestis kui ka Euroopas avaldama meelt ACTA vastu. Kuigi on palju räägitud sellest, et ACTA vastu protestitakse ning et ACTA on paha, soovin siiski üle korrata, miks ma pean vajalikuks ACTA vastu meelt avaldada, miks ma [...]