Archive for December, 2011

Krásny článok o nutnosti otvorených štadardov

Monday, December 5th, 2011

Chcem upozorniť na tento pekný článok o tom, prečo je používanie otvorených štandardou nevyhnutnosťou.